CLUB PATI CAMBRILS

NEIXAMENT I CONSTITUCIÓ
DEL CLUB PATI CAMBRILS
 
Un grup de pares del Col•legi Vedruna de Cambrils, amb ganes de dotar i augmentar els serveis escolars, es van constituir en Junta Gestora de la nova secció de Patinatge Artístic del referit col•legi.

D’aquesta manera es van començar a familiaritzar amb els patins i el soroll que provocaven les rodes sobre la pista, a la vegada descobrien les grans possibilitats d’expansió que existia en aquest món del Patinatge.

Aquests fets passaven el febrer de l.974. La primera junta va ser constituïda per les següents persones: Pere Moretó, Amadeu Mas, Francisca Ill, Jordi Recasens, Francesc Pedrola, Jordi Capafons, Joan Pastó, Josep Mª Sarra, i com a President, Joan Mª Ivern.
Participava a les reunions, la Germana i Directora del Centre Núria Agustí.

La tasca que es feia era molt engrescadora i la resposta d’alumnes importantíssima; es va arribar a prop de les cent quaranta inscripcions.

Les instal•lacions quedaven petites i l’entrenador d’aquells moments, Sr. Domingo, no sabia com millorar la tècnica i és va decidir que a més de fer “gymcames” i aprendre a anar damunt patins, calia fer “escoles” de patinatge (figures obligatòries).

Juntament amb aquesta realitat, va sorgir un grup de persones encapçalades per Josep Mª BorrasRoca, les quals manifestaven la possibilitat de crear un equip d’hoquei; es considerava interessat unir esforços i treballar conjuntament. Després de moltes reunions la idea va tirar endavant; calia formar un únic Club que fos de tots els Cambrilencs, legalitzant federativament i amb totes les seccions ben articulades; Aquesta idea va quedar molt assolida per tota la Junta especialment pel seu President, el qual, de forma molt enèrgica va assumir la responsabilitat de construir un nou club Esportiu.
La dificultat més gran eren les instal•lacions ja que, en la nova etapa el pati del col•legi vedruna quedava petit.

Les noves instal•lacions es van ubicar en els terrenys municipals de Cambrils Bahia, que l’ajuntament en aquells moments va cedir, tot i que el club havia d’assumir les despeses de la construcció de la pista; aquesta tasca va ser encarregada a Pere Moretó.
Les despeses econòmiques, que van tenir un pressupost de nou mil euros, en principi les va pagar la Junta i posteriorment van ser retornades per l’ajuntament en tres anualitats.

Al 1.976 la situació es va consolidar, i l’estructura de la Junta era la següent:
-President del Club, JOAN Mª IVERN ALEU.
-President de la secció d’hoquei, JOSEP Mª BORRAS ROCA
-President de la secció de Patinatge Artístic, JORDI RECASENS GILABERT

Quedant el Club legalitzat i federat a la Federació Espanyola de Patinatge Artístic amb el nom de CLUB PATÍ CAMBRILS.